привиквам

гл. - призовавам, каня, поканвам, свиквам, събирам
гл. - навиквам, приучавам се, научавам се, приспособявам се, пригаждам се, придобивам навик, придобивам привичка, нагаждам се, фамилиаризирам се, обръгвам, посвиквам, аклиматизирам се, претръпвам

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аклиматизирам се — гл. приспособявам се, нагаждам се, пригаждам се, навиквам, свиквам, привиквам, притъкмявам се, приучвам се, натурализирам се …   Български синонимен речник

  • вдигам врява — словосъч. викам, извиквам, кряскам, крещя, изкрещявам, изкрясквам, провиквам се, издигам глас, извисявам глас, говоря високо, колкото ми глас държи, надвиквам се, проглушавам, заглушавам, повишавам тон, възкликвам, надавам вик, дера се, дера си… …   Български синонимен речник

  • викам — гл. извиквам, кряскам, крещя, изкрещявам, изкрясквам, провиквам се, издигам глас, извисявам глас, говоря високо, колкото ми глас държи, надвиквам се, проглушавам, заглушавам, повишавам тон, възкликвам, надавам вик, дера се, дера си гърлото, дърля …   Български синонимен речник

  • навиквам — гл. свиквам, привиквам, придобивам навик, приучвам се, приспособявам се, пригаждам се, нагаждам се, обръгвам, фамилиаризирам се гл. коря, укорявам, ругая, карам се, изругавам, нахоквам, наговорвам, сгълчавам, смъмрям, нагрубявам, наругавам гл.… …   Български синонимен речник

  • нагаждам се — гл. свиквам, привиквам, приспособявам се, приучвам се, фамилиаризирам се …   Български синонимен речник

  • нареждам се — гл. редя се, нижа се гл. вреждам се, пригаждам се, нагаждам се, настанявам се, натъкмявам се, приспособявам се, привиквам, фамилиаризирам се …   Български синонимен речник

  • обръгвам — гл. свиквам, привиквам, навиквам, приучавам се, приспособявам се, фамилиаризирам се, претръпвам, посвиквам, нося, понасям, търпя …   Български синонимен речник

  • опознавам — гл. запознавам се, изучавам, разучавам, изследвам, разузнавам, проучвам, разследвам, узнавам гл. привиквам, свиквам, ориентирам се …   Български синонимен речник

  • понавиквам — гл. свиквам, привиквам, навиквам, приучвам се, нагаждам се, пригаждам се, обръгвам, приспособявам се, добивам навик, попривиквам, претръпвам гл. каня, поканвам, призовавам, повиквам, зова, приканвам, викам …   Български синонимен речник

  • поопознавам — гл. опознавам, запознавам се, изучавам, разучавам, изследвам, разузнавам, проучвам, разследвам, узнавам гл. привиквам, свиквам, ориентирам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.